Our Team

 
 

Chairman

   
 
Zou Erhai

Vice general manager (Preside over work)

Yu Jianguang
 

Deputy General Manager

Hu Shuguang
 

Executive Director

 
Lv Jia Die Zhou Hong
   
 Wang Chenchun  
   

Senior Investment Manager

 
Liang Liang Tong Wei